sample

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


 

     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ วันที่ประกาศ หน่วยงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ปรับปรุงต่อเติมที่อาบน้ำ 10 เม.ย. 2561 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ 6 มี.ค. 2561 สพป.ยะลา เขต 2
โครงการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ดีมีคุณภาพ 5 มี.ค. 2561 โรงเรียนบ้านยะหา
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพฯ 20 ก.พ. 2561 สพป.ยะลา เขต 2
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 13 ก.พ. 2561 โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 8 ก.พ. 2561 โรงเรียนนิคมฯ 11
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดโทรมและประสบอุบัติภัย 8 ก.พ. 2561 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
รายละเอียดราคากลางการจัดซื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 23 ม.ค. 2561 สพป.ยะลา เขต 2
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนท่าละมัย 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนท่าละมัย
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 โรงเรียนบ้านรานอ 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านรานอ
รายการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสนามฟุตบอลและบริเวณรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังสำราญ 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านวังสำราญ