sample

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


 

     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ วันที่ประกาศ หน่วยงาน
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนท่าละมัย 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนท่าละมัย
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105/29 โรงเรียนบ้านรานอ 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านรานอ
รายการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณสนามฟุตบอลและบริเวณรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังสำราญ 28 ธ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านวังสำราญ